Jest to tak zwana Duża Obwodnica Warszawy, która ma za zadanie obsłużyć ruch tranzytowy w kierunku wschód - zachód, a także Via Baltica, zwłaszcza pojazdów ciężkich. Wybierając to miejsce mamy na celu zwiększenie zbytu zarówno na krajowym rynku, jak i na rynkach zagranicznych. 

Firma AS otrzymała dofinansowanie na wyposażenie technologiczne nowo wybudowanej hali produkcyjno magazynowej z projektu unijnego „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY 
AS PPH W WYNIKU WPROWADZENIA NA RYNEK INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW”.

Wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego pozwala nam zwiększyć możliwości produkcyjne systemów odwodnień liniowych Typu M z kratką i przede wszystkim odwodnień Typu I, szczelinowych monolitycznych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem naszych klientów. Zakup dodatkowych terenów przylegających do nowej fabryki o powierzchni 
5 hektarów daje nam w najbliższych latach możliwość kolejnych inwestycji i dalszego rozwoju firmy AS.