W ostatnim czasie nasza firma zrealizowała zamówienie na dostarczenie systemów do odprowadzania wody deszczowej na inwestycji DriveLand. Dostarczone zostały żelbetowe kanały szczelinowo - monolityczne „Typu I", o wysokiej klasie nośności (F900), które nie wymagają obetonowania bocznego i stosowane są na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia.

DriveLand to nowoczesny ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego - zlokalizowany w miejscowości Słabomierz przy trasie nr 50.
Obiekt wyposażony jest w nowoczesne systemy i instalacje m.in. płyty poślizgowe z nowoczesnymi systemami nawadniania, kurtyny wodne czy szarpak do wprowadzania pojazdów w poślizg. Na terenie ośrodka znajdują się również sieci dróg i place manewrowe przeznaczone do zajęć w ramach szkoleń.

Inwestor zdecydował się, że do odbioru wody deszczowej zastosowane zostaną odwonienia polskiego producenta – firmy AS.
Na inwestycję dostarczono łącznie ok. 150 mb kanałów odwadniających. Zastosowane zostały odwodnienia szczelinowe – monolityczne AS-IIS250, AS-S150 oraz studzienki wielofunkcyjne AS-ST200, AS-ST300.