pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

 

Odprowadzanie wody

Odprowadzenie bezpośrednio - bez studzienek odpływowych

 • podłączenie czołowe przy pomocy dekla z króćcem odpływowym,
 • boczne, za pomocą otworu lub króćca osadzonego w ściance korytka,
 • denne, przy pomocy otworu lub króćca usytuowanego w dnie korytka.

Otwory odpływowe o średnicach fi 110, fi 160, fi 200, fi 250 i fi 315.

 

Przy pomocy studzienek odpływowych lub odpływowo-osadnikowych

Studzienka w systemie AS składa się z:

 • elementu górnego z prostokątnym otworem w dnie
 • elementów pośrednich - przelotowych A
 • elementu B z dnem

Elementy studni łączone są na "felc"
Otwory odpływowe o średnicach fi 110, fi 160, fi 200,
fi 250 i fi 315.
 

Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS
Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS
Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS
 

Odprowadzenie wody dla odwodnień szczelinowych monolitycznych.

Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS
Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS
   
   
Odprowadzenie wody z ciągów odwodnień liniowych AS

 

 

Zaleca się posadowienie osadnika poniżej strefy przemarzania gruntu.

Studzienki odpływowe i odpływowo-osadnikowe mogą być wyposażone w łapacze zanieczyszczeń. Łapacze wykonane są z blachy ocynkowanej, w ściankach i dnie znajdują się otwory do odsączania wody. Łapacz w systemie AS jest tak skonstruowany, że przy całkowitym wypełnieniu nie blokuje odpływu wody, jednak wówczas nie przechwytuje zanieczyszczeń.