pl en

Wyróżnienia i nagrody

  • Nagroda Systemy Instalacyjne
  • Firma Godna Zaufania
  • Eurocertyfikat
  • Europrodukt
  • Przedsiębiorstwo Fair Play
  • Złoty Instalator

 

Produkty

Odwodnienia z rusztem

Rysunek techniczny AS-100

Rysunek techniczny AS-B100

Rysunek techniczny AS-A100

Rysunek techniczny AS-150

Rysunek techniczny AS-A150

Rysunek techniczny AS-150T

Rysunek techniczny AS-A150T

Rysunek techniczny AS-200

Rysunek techniczny AS-200 ze spadkiem 3.2%

Rysunek techniczny AS-A200

Rysunek techniczny AS-300

Rysunek techniczny AS-A300

Rysunek techniczny AS-400


Studzienki wielofunkcyjne

Rysunek techniczny AS-ST100

Rysunek techniczny AS-ST150

Rysunek techniczny AS-ST200

Rysunek techniczny AS-ST300

Rysunek techniczny AS-ST400


Studnie do wpustów ulicznych

Rysunek techniczny AS-ST300WU


Odwodnienia żelbetowe z rusztem

Rysunek techniczny AS-150 typ I

Rysunek techniczny AS-200 typ I

Rysunek techniczny AS-300 typ I


Odwodnienia szczelinowe monolityczne

Rysunek techniczny AS-A-S100

Rysunek techniczny AS-S100

Rysunek techniczny AS-S150

Rysunek techniczny AS-IIS250

Rysunek techniczny AS-IIS300


Odwodnienia szczelinowe monolityczne - wzmocnione

Rysunek techniczny AS-S100R

Rysunek techniczny AS-S150R

Rysunek techniczny AS-IIS250R

Rysunek techniczny AS-IIS300R


Odwodnienia dla ciągów pieszych i rowerowych

Rysunek techniczny AS-S100-P-R

Rysunek techniczny AS-S150-P-R

Rysunek techniczny AS-IIS250-P-R


Odwodnienia napowietrzająco-odwadniające

Rysunek techniczny AS-S100-N-O

Rysunek techniczny AS-S150 N-O

Rysunek techniczny AS-IIS250 N-O


Odwodnienie krawężnikowe

Rysunek techniczny AS-S200 K


Akcesoria

Rysunek techniczny przejście szczelne przez strop AS


Wpusty uliczne

Rysunek techniczny AS-WU 400x600 kołnierz 3/4

Rysunek techniczny AS-WU 400x600 kołnierz pełny

Rysunek techniczny AS-WU 400x600 bezkołnierzowy