pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

AS-ST150

NOWOŚĆ

Studzienki wielofunkcyjne - Studzienka wielofunkcyjna 150mm - AS-ST150

Pozycja G.II

Studzienki o szerokości wewnętrznej 150mm

G.II. Nr elementu Studzienki wielofunkcyjne Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Powierzchnia wlotowa
[cm2/szt.]
Masa [kg] Ruszty
żeliwne
G.II.1. 0.1 górny element studzienki 242 350 675 483 65.0 kl.C250-9.6kg
kl.D400-10.6kg
G.II.2. 1.1 element rewizyjny z dnem 242 360 675 483 76.0

kl.E600-11.4kg
kl.F900-12.6kg

Elementy studzienki

G.II. Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
G.II.3. A przelotowy bez odpływu 242 320 675 53.7
G.II.4. A przelotowy z odpływem z boku 242 320 675 52.2
G.II.5. A przelotowy z odpływem czołowym 242 320 675 52.2
G.II.6. B z dnem; bez odpływu 242 330 675 66.4
G.II.7. B z dnem; z odpływem z boku 242 330 675 64.9
G.II.8. B z dnem; z odpływem czołowym 242 330 675 64.9
G.II.9.  - łapacz zanieczyszczeń 130 250 400 3.5

STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA AS-ST150

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy G.II.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Zastosowanie na obszarach takich jak: odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.

2. Możliwości technologiczne

Studzienka w systemie AS może być: rewizyjna, odpływowa, lub osadnikowa i składać się z:

 • elementu górnego z rusztem z dnem, lub bez dna,
 • elementów pośrednich – przelotowych "A",
 • elementu z dnem "B",
 • łapacza zanieczyszczeń.

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • długość: 675 mm,
 • szerokość zewnętrzna: 242 mm,
 • szerokość wewnętrzna: 152 mm,
 • wysokość: element górny 350 mm, element przelotowy 320 mm, element z dnem 330 mm.

Korpus studzienki - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75. Materiał użyty do wykonania elementu wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym, poprawiającym w znacznym stopniu właściwości betonu na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy studzienek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia elementów AS.

Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie studzienki i stanowi solidny element mocowania rusztów.

Ruszty - żeliwne lakierowane, lub z powłoką KTL w kl. C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

Wbudowywanie studzienek - wykonuje się na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym.

Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Zastosowanie studzienki wielofunkcyjnej AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Studzienka AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów jest absolutnie bezpieczna w trakcie eksploatacji nawierzchni.

Studzienka wielofunkcyjna AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie jedynie do czyszczenia.