pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

AS-ST300WU

NOWOŚĆ

Studnie do wpustów ulicznych - AS-ST300WU

Pozycja H

Studnie do wpustów ulicznych o szerokości wewnętrznej 300mm

H.I. Nr elementu Studnie do wpustów ulicznych Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg] Klasa
wytrzymałości
H.I.1. C pierścień przejściowy pełny (pod wpust) 635 90 800 96.0  
H.I.2. D pierścień przejściowy 3/4 (pod wpust) 536 90 800 77.0 kl. E 600 kN
H.I.3. E pierścień wzmacniający 635 90 800 87.0  

Elementy studzienki

H.I. Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
H.I.4. A przelotowy bez odpływu 393 440 675 97.0
H.I.5. A przelotowy z odpływem z boku 393 440 675 91.0
H.I.6. A przelotowy z odpływem czołowym 393 440 675 91.0
H.I.7. B z dnem; bez odpływu 393 450 675 120.0
H.I.8. B z dnem; z odpływem z boku 393 450 675 114.0
H.I.9. B z dnem; z odpływem czołowym 393 450 675 114.0
H.I.10.  - łapacz zanieczyszczeń 280 350 440 7.8

 

STUDNIE DO WPUSTÓW ULICZNYCH AS-ST300WU

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy H.I.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Zastosowanie na obszarach takich jak: odwodnienie dróg, ulic, parkingów, stacji paliw, powierzchni, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.

2. Możliwości technologiczne

Studnia w systemie AS może być: odpływowa, lub osadnikowa i składać się z:

 • pierścienia przejściowego pełnego, lub 3/4 (pod wpust),
 • pierścienia wzmacniającego,
 • elementów pośrednich - przelotowych "A",
 • elementu z dnem "B",
 • łapacza zanieczyszczeń.

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • szerokość zewnętrzna: 393 mm,
 • długość: 675 mm,
 • szerokość wewnętrzna: 303 mm,
 • wysokość: element przelotowy 440mm, element z dnem 450 mm.

Korpus studzienki - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75. Materiał użyty do wykonania elementu wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym, poprawiającym w znacznym stopniu właściwości betonu na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy studzienek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia elementów AS.

Wpust - Pierścień przejściowy przystosowany jest do wpustów ulicznych AS-WU 400x600 jak i do wpustów ulicznych produkowanych przez firmy konkurencyjne.

Wbudowywanie studzienek - wykonuje się na ławie betonowej.

Łączenie elementów - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Zastosowanie Studni AS wraz z wpustami ulicznymi nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Studnie do wpustów ulicznych AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie jedynie do czyszczenia.