pl en

Wyróżnienia i nagrody

  • Nagroda Systemy Instalacyjne
  • Firma Godna Zaufania
  • Eurocertyfikat
  • Europrodukt
  • Przedsiębiorstwo Fair Play
  • Złoty Instalator

MATERIAŁY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

Bungalow
 

Studnie do wpustów ulicznych

Odwodnienia Napowietrzająco – Odwadniające AS o wymiarach wewnętrznych 100, 150 i 250 mm w klasie wytrzymałości D400 kN - F900 kN, które znajdują się w naszej ofercie mają zastosowanie przy budowie instalacji do biologicznego unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych, powstałych w wyniku segregacji zmieszanych odpadów komunalnych.

Przez kanały tłoczone jest powietrze do pryzm z odpadami podlegających procesowi kompostowania. Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale.

Kanały wyposażone są w system dysz, dzięki czemu uzyskiwane jest równomierne i na odpowiednim poziomie napowietrzenie pryzm z odpadami. Dysze mogą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Zagłębienie dysz w szczelinie kanału zabezpiecza je przed mechanicznym uszkodzeniem przez łyżkę ładowacza. Kanały zainstalowane w posadzce bioreaktorów, umożliwiają swobodne poruszanie się ładowarki w obrębie modułu kompostowania, bez obawy uszkodzenia mechanicznego oddziaływania kół na podłoże dzięki wysokiej wytrzymałości kanału osiągającej wynik 900 kN.

Kanały pełnią również funkcję odwodnienia reaktora – odcieki z przetwarzanych odpadów ujmowane są kanałami a następnie odprowadzane grawitacyjnie do studni umieszczonej poza reaktorem. Naszym innowacyjnym rozwiązaniem jest umieszczenie rury PVC wewnątrz kanału, co zwiększa odporność chemiczną, oraz poprawia parametry hydrauliczne. Natomiast łączenie kanałów za pomocą kielichów z uszczelkami, zapewnia szczelność układu.

Korytko wykonane jest z betonu polimerowo - cementowego w klasie C90/105, który jest wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości betonu na zginanie i udarność. Oferowane Odwodnienia Napowietrzająco – Odwadniające są „typu I” nie wymagają dodatkowego obetonowania bocznego, co powoduje przyspieszenie i zmniejszenie kosztów montażu.
Zaletą odwodnień monolitycznych AS jest również brak efektu wyrywania rusztów przy skręcaniu kołem.
Odwodnienia Napowietrzająco – Odwadniające AS cechuje odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+) według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają również odporność chemiczną betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.
Istnieje możliwość łączenia elementów odwodnień pod kątem za pomocą studzienek wielofunkcyjnych, które służą również do odprowadzenia wody oraz jako elementy rewizyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  • AS-ST300WU

    AS-ST300WU