pl en

Wyróżnienia i nagrody

  • Nagroda Systemy Instalacyjne
  • Firma Godna Zaufania
  • Eurocertyfikat
  • Europrodukt
  • Przedsiębiorstwo Fair Play
  • Złoty Instalator

 

Separator OIL I

NOWOŚĆ

Separatory - separator OIL I

Pozycja S

Separatory substancji ropopochodnych - OIL I

S.I. Separ. z wkładem koalescencyjnym Separ. z wkładem lamelowym Przepływ [l/s] Pojemn.
[l]
Dług. [mm] Szer. [mm] Wys.
[mm]
Śred. [mm] H1 [mm] H2 [mm] Waga [kg] Typ zbiornika
S.I.1. OIL I 3 K OIL I 3 L 3 270 1440 1000 1100 110 820 790 65 A
S.I.2. OIL I 5 K OIL I 5 L 5 450 1440 1000 1100 160 800 770 65 A
S.I.3. OIL I 6 K OIL I 6 L 6 540 1440 1000 1100 160 800 770 65 A
S.I.4. OIL I 8 K OIL I 8 L 8 720 1440 1000 1100 160 800 770 65 A
S.I.5. OIL I 10K OIL I 10 L 10 900 1440 1000 1100 160 800 770 65 A
S.I.6. OIL I 15 K OIL I 15 L 15 1350 2050 1000 1100 200 800 770 105 B
S.I.7. OIL I 20 K OIL I 20 L 20 1800 3370 1000 1100 200 800 770 170 G
S.I.8. OIL I 25 K OIL I 25 L 25 2250 3980 1000 1100 250 800 770 210 E
S.I.9. OIL I 30 K OIL I 30 L 30 2700 3980 1000 1100 300 800 770 210 E
S.I.10. OIL I 35 K OIL I 35 L 35 3150 5300 1000 1100 300 800 750 275 H
S.I.11. OIL I 40 K OIL I 40 L 40 3600 5300 1000 1100 300 800 750 275 H
S.I.12. OIL I 45 K OIL I 45 L 45 4050 5910 1000 1100 300 800 750 315 F

SEPARATORY KOALESCENCYJNE - OIL I K
SEPARATORY LAMELOWE - OIL I L

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 858:2005
Deklaracja Zgodności
Atest Higieniczny HK/B/0786/01/2011
Nr Katalogowy S.I.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych z parkingów, dróg, stacji benzynowych, oraz ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów oraz z miejsc składowania części pojazdów itd.

2. Możliwości technologiczne

- komora separacyjna,
- automatyczne zamknięcie,
- wkład koalescencyjny,
- wkład lamelowy.

3. Informacja techniczna

Zasada działania - separatory są urządzeniami przepływowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe, do odbiornika naturalnego lub kanalizacji. Zamknięcie pływakowe zamyka się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi.

4. Wyposażenie dodatkowe

POZYCJA S.XVI. Odmulacz

Pozycja Model Pojemn.
l
Dług.
mm
Szer.
mm
Wys.
mm
Średnica
mm
H1
mm
H2
mm
Waga
kg
Typ zbiornika
S.XIV.1. S1000 1000 1440 1000 1100 160 800 770 65 A
S.XIV.2. S1500 1500 2050 1000 1100 200 800 770 105 B

POZYCJA S.XVI. Nadbudowa

Pozycja Model Długość.
mm
Szerokość.
mm
Wysokość.
mm
Waga
kg
Typ zbiornika
S.XV.1. Nadbudowa 730 580 320 4 wszystkie

POZYCJA S.XVI. Systemy alarmowe

Pozycja Model Długość.
mm
Szerokość.
mm
Wysokość.
mm
Waga
kg
Typ zbiornika
S.XV.1. Nadbudowa 730 580 320 4 wszystkie

Systemy alarmowe: Systemy alarmowe umożliwiają kontrolę poziomu oleju w separatorze. Sygnalizują konieczność opróżnienia urządzenia. Urządzenie składa się ze sterownika, dedykowanej sondy przewodnościowej oraz złącza kablowego. Sterownik posiada obudowę w klasie IP65 i może być montowany na zewnątrz. Sonda jest przystosowana do pracy w środowisku wybuchowym i posiada odpowiedni certyfikat ATEX. Dodatkowym atutem urządzenia jest wewnętrzna samokontrola prawidłowości działania.

Materiał  korpus wykonany jest z polietylenu (PEHD) - jest to kopolimer polietylenu liniowego średniej gęstości, o ciasnym rozkładzie molekularnym posiadającym takie cechy jak:

  • bardzo dobre parametry wytrzymałościowe,
  • doskonały wygląd powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej,
  • odporność na promieniowanie ultrafioletowe.


CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU – ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Element Surowiec
Korpus Polietylen
Wkład koalescencyjny / wkład lamelowy PP i PVC
Automatyczne zamknięcie Polietylen
Rura wlotowa i wylotowa Polietylen
By-pass PVC
Przegrody wewnętrzne Polietylen
Mocowania Śruby nierdzewne

 

4. Montaż

Polega na:
- posadowieniu kompletnego urządzenia na wcześniej przygotowanej ławie fundamentowej w wykopie,
- podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji deszczowej lub przemysłowej,
- starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

5. Konserwacja separatorów

Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzone zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po czyszczeniu należy separator napełnić wodą i ustawić zawór pływakowy w pozycji roboczej.

6. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższa jakość produktów zapewniona jest dzięki stosowaniu dobrych materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

7. Bezpieczeństwo

Stosowanie separatorów nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.