pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

AS-200 typ I

NOWOŚĆ

Odwodnienia żelbetowe z rusztem - AS-200 Typ-I

Pozycja CF

Korytka o szerokości wewnętrznej 200 mm

CF.I. Nr elementu KORYTKA AS-200 Typ I Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój poprzeczny [cm2] Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] Masa [kg] Ruszty i pokrywy żeliwne
CF.I.1. 1.07.1 bez spadku 502 528 1000 688 883 471  
CF.I.2.  1.1  bez spadku 502 468  1000 567 883 426  
CF.I.3. 0.1.07.1  górny element studzienki  502 528 1000 688/1172* 883 424 kl.C250-13.4kg
CF.I.4. 0.1.1  górny element studzienki 502 468 1000 567/1172* 883 378 kl.D400-14.4kg
CF.I.5. -  dekiel z odpływem nr 1.07.1 502 528 - - -  25 kl.E600-15.4kg
CF.I.6. -  dekiel z odpływem 1.1 502 468 - - - 22 kl.F900-17.4kg
CF.I.7. -  dekiel ślepy nr 0.1.07.1  502 528 - - -  22  
CF.I.8. -  dekiel ślepy nr 1.1  502 468 - - -  19  

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

CF.II. Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
CF.II.1. A przelotowy bez odpływu 502 320 780 164
CF.II.2. A przelotowy z odpływem z boku 502 320 780 157
CF.II.3. A przelotowy z odpływem czołowym 502 320 780 157
CF.II.4. B z dnem; bez odpływu 382 330 780 195
CF.II.5. B z dnem; z odpływem z boku 382 330 780 188
CF.II.6. B z dnem; z odpływem czołowym 382 330 780 188
CF.II.7.  - łapacz zanieczyszczeń 180 250 400  3.8

 

ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-200 TYP I

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy CF

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Zastosowanie na obszarach takich jak: powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe itp.

2. Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego,
 • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
 • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • szerokość wewnętrzna: 202 mm.
 • szerokość zewnętrzna: 502 mm,
 • wysokość: 528, 468 mm,
 • długość: 1000 mm.

Korytka żelbetowe z rusztem - "Typu I" są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

Odwodnienia wytworzone są z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75.

Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl.C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia. 

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.