pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

AS-S150R

NOWOŚĆ

Odwodnienia szczelinowe monolityczne - wzmocnione - Korytko o szerokości wewnętrznej 150mm - AS-S150R

Pozycja KR

Korytka o szerokości wewnętrznej 150mm

KR.I. Nr elementu KORYTKA AS-S150R Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój poprzeczny [cm2] Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] Masa [kg] Klasa
wytrzymałości
KR.I.1. 1.1 korytko bez spadku 292 305 1000 177 180 158.0 kl. D400 - F900
KR.I.2. - dekiel PVC ø160  - -  - - - -  

ODPROWADZENIE WODY ZA POMOCĄ STUDZIENKI WIELOFUNKCYJNEJ AS-ST200

ODWODNIENIE SZCZELINOWE MONOLITYCZNE AS-S150R

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowej
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy KR.I.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Zastosowanie na obszarach takich jak: powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe itp.

2. Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego,
 • możliwość łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST200,
 • odprowadzenie wody za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST200,
 • wykonywanie rewizji za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST200,
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń,
 • korki zamykające.

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • szerokość zewnętrzna: 292mm,
 • wysokość: 305 mm,
 • długość: 1000 mm,
 • średnica wewnętrzna: fi 160 mm.

Korytka szczelinowe monolityczne wzmocnione - są to odwodnienia o zwiększonej odporności na ekstremalne warunki ruchu pojazdów poprzez zastosowanie blachy antypoślizgowej na stałe zakotwionej na powierzchni korytek.

Odwodnienia "typu I" są żelbetowe i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

Korytka wytworzone są z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości C90/105.

Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

 • odporność chemiczna,
 • doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni,
 • montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach,
 • łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - kielichowe na gumową uszczelkę.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja polega na czyszczeniu korytek raz w roku, przy wykorzystaniu studzienek AS-ST200 z osadnikiem.