pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

AS-A-S100

Odwodnienia szczelinowe monolityczne - Korytko o szerokości wewnętrznej 100mm - AS-A-S100

Pozycja I

Korytka o szerokości wewnętrznej 100mm

I.I. Nr elementu Korytka AS-A-S100 Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój poprzeczny [cm2] Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] Masa [kg] Klasa
wytrzymałości
I.I.1. 0.1 górny element studzienki 162 90 1000 38 150 25.0 kl. B125 - D400
I.I.2. 1.1 element rewizyjny  162 80 1000 32 150 23.0 kl. B125 - D400
I.I.3. - dekiel ślepy  -  -  - -  - -  

ODPROWADZENIE WODY ZA POMOCĄ STUDZIENEK AS-STS100

ODWODNIENIE SZCZELINOWE MONOLITYCZNE AS-A-S100

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy I.I.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Odwodnienie powierzchni parkingowych znajdujących się głównie na stropach (budynki biurowe z garażami podziemnymi, garaże piętrowe, parkingi, tarasy itp.).

2. Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego,
 • łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienek rewizyjnych,
 • odprowadzenie wody za pomocą studzienek rewizyjnych,
 • czyszczenie za pomocą studzienek rewizyjnych,
 • korki zamykające.

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • szerokość zewnętrzna: 162 mm,
 • wysokość: 80 i 90 mm,
 • długość: 1000 mm,
 • szerokość wewnętrzna 98 mm i 102 mm.

Korytka szczelinowe monolityczne - „typu I” są żelbetowe i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

Odwodnienia wytworzone są z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymałości C90/105.


Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

 • odporność chemiczna
 • doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - korytka H=80 mm łączy się stosując kleje uszczelniające; - korytka H=90mm łączy się na gumową uszczelkę.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości".

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja polega na czyszczeniu korytek raz w roku, przy wykorzystaniu studzienek rewizyjnych.