pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

AS-A300

Odwodnienia liniowe z kratką - Korytko o szerokości wewnętrznej 300mm - AS-A300

Pozycja D

Korytka o szerokości wewnętrznej 300mm

D.II. Nr elementu KORYTKA AS-A300 Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój poprzeczny [cm2] Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] Masa [kg] Ruszty i pokrywy żeliwne
D.II.1. 1.1 bez spadku 393 130 1000 181 1352 62.1 kl.C250-27.6kg
D.II.2.  0.1.1  górny element studzienki  393 130  1000 181/1425* 1352  43.0 kl.D400-35.0kg
D.II.3. -  dekiel z odpływem nr 1.1  393 130 - - -  3.9 kl.E600-43.5kg
D.II.4. -  dekiel ślepy nr 1.1  393 130 - - -  4.2 kl.F900-56.4kg

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

D.III. Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
D.III.1. A przelotowy bez odpływu 393 440 675 97
D.III.2. A przelotowy z odpływem z boku 393 440 675 91
D.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym 393 440 675 91
D.III.4. B z dnem; bez odpływu 393 450 675 120
D.III.5. B z dnem; z odpływem z boku 393 450 675 114
D.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym 393 450 675 114
D.III.7.  - łapacz zanieczyszczeń 280 350 400  6.7

KORYTKA AS-A300

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy D.II.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

odwodnienie powierzchni parkingowych i magazynowych znajdujących się głównie na stropach (budynki biurowe z garażami podziemnymi, garaże piętrowe, parkingi, tarasy).

2. Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego
 • możliwość łączenia elementów pod kątem
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle zaślepiające
 • korpusy z otworami w dnie - do odprowadzania wody
 • oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • długość: 1000 mm
 • szerokość zewnętrzna: 393 mm
 • szerokość wewnętrzna: 303 mm
 • wysokość: 130 mm

Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym, poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Ścianki korpusu zabezpieczone są zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy korytek zakończone są felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl. C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i „klawiszowania”. Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

Wbudowywanie korytek - na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym należy wykonywać zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Odwodnienia AS ze względu na solidny sposób mocowania rusztów są absolutnie bezpieczne w trakcie eksploatacji nawierzchni.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.