pl en

Wyróżnienia i nagrody

  • Nagroda Systemy Instalacyjne
  • Firma Godna Zaufania
  • Eurocertyfikat
  • Europrodukt
  • Przedsiębiorstwo Fair Play
  • Złoty Instalator

 

ODWODNIENIE 2014

5 czerwca w Krakowie zakończyło się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - ", szóste z kolei wydarzenie z cyklu Konferencji Specjalistycznych nauka-praktyka-biznes.

 Wydarzenie,   w  którym  udział  wzięło  140  osób zgromadziło  wybitnych ekspertów  w  dziedzinach  odwodnienia, bezpieczeństwa   ruchu   i   ochrony   środowiska. Spotkaniu
towarzyszyła  wystawa,  podczas której  swoje  technologie i produkty
prezentowały najbardziej  aktywne  firmy działające na tym rynku. "AS" PPH Andrzej Zygmunt Sobiesiak jako   firma   współpracująca   z   Forum   ODWODNIENIE  2014,  także zaprezentowała  swoją  ofertę.
Podczas dwudniowego Forum odbyło się osiem sesji dotyczących opadów atmosferycznych, bezpiecznych rozwiązań drogowych, błędów projektowych i wykonawczych, zapobieganiu niszczącemu działaniu wody i jej zagospodarowaniu, prawa, materiałów, wymagań i badań, systemów i wyrobów oraz ochrony środowiska. Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 był czynny udział uczestników w dyskusji, możliwość zadania pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

Więcej  informacji  na  temat  Forum
znajduje się na stronie www.
odwodnienie2014.konferencjespecjalistyczne.pl, na której mogą Państwo zapoznać się z fotoreportażem z wydarzenia i listą referatów wygłoszonych podczas Forum.