pl en

Wyróżnienia i nagrody

  • Nagroda Systemy Instalacyjne
  • Firma Godna Zaufania
  • Eurocertyfikat
  • Europrodukt
  • Przedsiębiorstwo Fair Play
  • Złoty Instalator

 

Nowy Patent !

Decyzją Urzędu Patentowego weszliśmy w posiadanie patentu na odwodnienia szczelinowe monolityczne z osłoną wewnętrzną kanału z innego materiału niż kurpus korytka.

Odwodnienia Szczelinowe Monolityczne typu „I” to innowacyjne produkty o konstrukcji żelbetowej w klasie D400 kN - F900 kN, które mogą być zastosowane w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Odwodnienia te nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału.

Odprowadzenie wody, rewizje i połączenia pod kątem wykonuje się za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST100 - ST400 (nr katalogowy – G ).

Do głównych zalet Systemów Odwodnień Szczelinowych Monolitycznych AS należy zaliczyć:

• bardzo wysoką nośność elementów osiągającą klasę F900 kN,
• zastosowanie betonu wysokowartościowego, polimerowo-cementowego o klasie wytrzymałości C90/105,
• brak wykonania obetonowania bocznego, co przyspiesza montaż i znacząco obniża koszty,
• zastosowanie w betonie włókna szklanego alkalioodpornego w celu polepszenia właściwości korytka na zginanie i udarność,
• odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("R+") według normy PN-EN 1433,
• odporność chemiczna betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005
• stabilność i brak efektu wyrywania rusztów przy skręcaniu kołem,
• wykonanie wnętrza korytka z PVC, które powoduje zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych dzięki gładkiej powierzchni,
• łączenie elementów odwodnień za pomocą kielichów na gumową uszczelkę niewymagające dodatkowego uszczelnienia,
• otwory do odprowadzania wody z korpusów wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami,