pl en

Wyróżnienia i nagrody

  • Nagroda Systemy Instalacyjne
  • Firma Godna Zaufania
  • Eurocertyfikat
  • Europrodukt
  • Przedsiębiorstwo Fair Play
  • Złoty Instalator

 

Budowa Drogi Ekspresowej S8

W drugiej połowie 2011 i na początku 2012 roku firma nasza zrealizowała zamówienie na budowę jednej z pierwszych betonowych dróg w Polsce - Drogi Ekspresowej S8. Wbudowane zostały odwodnienia liniowe AS-200 nr 2.1 o łącznej długości około 1 km.

Odwodnienia AS wbudowano wzdłuż krawędzi drogi na odcinkach, gdzie występują wysokie, strome skarpy nasypu, oraz minimalny spadek podłużny drogi. Zastosowanie wcześniej zaprojektowanych tradycyjnych płytkich otwartych kanałów groziło przelewaniem się rwącej wody i rozmywaniem nasypów. Dlatego zdecydowano się na wbudowanie odwodnień liniowych AS o szerokości wewnętrznej 20 cm i wysokości całkowitej 25,5 cm, które mają za zadanie sprawne odprowadzanie wody deszczowej z odcinków trasy S8.

Zaletami zastosowanego asortymentu jest ramka wykonana ze stali gorącowalcowanej ocynkowanej ogniowo, która jest mocno zakotwiona w ściankach korpusu. Do odwodnień przymocowany jest ruszt w klasie wytrzymałości D 400 kN wykonany z żeliwa sferoidalnego, który jest mocowany na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. Mocowanie to gwarantuje zapobieganie powstania luzów, które występują niejednokrotnie przy innych rodzajach mocowań.