pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

 

AS-S200 K-T

NOWOŚĆ

Odwodnienia korytkowe- Korytko o szerokości wewnętrznej 200mm - AS-S200K-T

Pozycja LK

Korytka o szerokości wewnętrznej 200mm

LK.-T.I. Nr elementu KORYTKA AS-200 K Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój pop. [cm2] Pow. wlot. [cm2/mb] Masa [kg] Klasa
wytrzymałości
LK-T.I.1. 1.1 bez spadku 352 700 1000 714 180 377.0 kl. D400 - F900kN
LK-T.I.2. 0.1.1 studzienka wypust kraw. 352 700 500 714 118 118.0  
LK-T.I.3. - dekiel z odpływem nr 1.1. - - - - - -  
LK-T.I.4. - dekiel ślepy nr 1.1 - - - - - -  

 

ODWODNIENIA KRAWĘŻNIKOWO - TUNELOWE
AS-S200 K-T

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy LK-T.I.

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

System odwodnienia tunelowego służy do odprowadzania wody i przede wszystkim do szybkiego usuwania substancji palnych z powierzchni jezdnej, które grożą zapaleniu lub wybuchowi po kolizji samochodowej. Zaletą odwodnienia jest wyprodukowanie go z żelbetu, który jest materiałem niepalnym w przeciwieństwie do takich materiałów jak żywice (polimerobeton), PVC, PE, czy inne tworzywa sztuczne.

2. Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego,
 • korpusy z otworami w dnie lub bocznych ściankach - do odprowadzania wody,
 • odprowadzanie wody i wykonywanie rewizji za pomocą studzienek,
 • dekle z króćcem i dekle zaślepiające.

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • długość: 1000 mm,
 • szerokość zewnętrzna: 352mm,
 • średnica wewnętrzna: 200 mm,
 • wysokość: 700 mm.

Korytka Krawężnikowo - Tunelowe - "Typu I" są żelbetowe i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

Odwodnienia wytworzone są z betonu cementowego z dodatkiem polimerów o klasie wytrzymałości C90/105.Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości".

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja polega na czyszczeniu korytek raz w roku, przy wykorzystaniu studzienek rewizyjnych.