pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

 

AS-IIS250 P-R

NOWOŚĆ

Odwodnienia szczelinowe monolityczne - Korytko o szerokości wewnętrznej 100mm - AS-IIS250 N-O

Pozycja MP-R

Korytka o szerokości wewnętrznej 250mm

MP-R.I. Nr elementu KORYTKA AS-IIS250 P-R Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój pop. [cm2] Pow. wlot. [cm2/mb] Masa [kg] Klasa
wytrzymałości
MP-R.I. 1.1 bez spadku 393 420 1000 415 360 280 kl. D400 - F900kN
MP-R.I. - ruszt szczelinowy podłużny 10 4 1000 - - -  
MP-R.I. - korek PVC fi 250 - - - - - -  

Studzienka wielofunkcyjna AS-STS300

M.II. Nr elementu STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg] Ruszty żeliwne
M.II.1. 0.1 górny element studzienki 393 455 675 102.2 kl. C 250 -18.4 kg
kl. D 400 -23.4 kg
 
M.II.2. 1.1 element rewizyjny z dnem 393 455 675 119.0 kl.E 600 – 29.0 kg
kl.F 900 – 37.4 kg

Elementy studzienki

D.III. Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
D.III.1. A przelotowy bez odpływu 393 440 675 97.0
D.III.2. A przelotowy z odpływem z boku 393 440 675 91.0
D.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym 393 440 675 91,0
D.III.4. B z dnem; bez odpływu 393 450 675 120.0
D.III.5. B z dnem; z odpływem z boku 393 450 675 114,0
D.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym 393 450 675 114.0
D.III.7.  - łapacz zanieczyszczeń 280 350 440  7.8

Odwodnienia ciągów pieszych i rowerowych
AS-SII250 P-R

Oznakowanie CE - Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy MP-R

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Odwodnienia z rusztem szczelinowym podłużnym, służą do odprowadzania wody na obiektach gdzie wymagane jest odwodnienie z wąska szczeliną wynoszącą poniżej 3 cm szerokości, głównie ze względów bezpieczeństwa. Takimi obiektami mogą być: ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi, garaże podziemne, deptaki i inne.

2. Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego,
 • możliwość łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST300,
 • odprowadzenie wody za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-STS300,
 • wykonywanie rewizji za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-STS300,
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń,
 • korki zamykające.

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • długość: 1000 mm,
 • szerokość zewnętrzna: 392mm,
 • średnica wewnętrzna: fi 250 mm,
 • wysokość: 420 mm.

Korytka dla ciągów pieszych i rowerowych - "typu I" są żelbetowe i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

Odwodnienia wytworzone są z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C90/105.

Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

 • duża odporność chemiczna,
 • doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni,
 • montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach,
 • łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

Ruszt szczelinowy podłużny - wykonany jest z profilu ze stali gorącowalcowanej.

Mocowanie rusztów
- wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w nierdzewne gwintowane gniazda.

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - kielichowe na gumową uszczelkę.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości".

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja polega na czyszczeniu korytek raz w roku, przy wykorzystaniu studzienek rewizyjnych.