pl en

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Systemy Instalacyjne
 • Firma Godna Zaufania
 • Eurocertyfikat
 • Europrodukt
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Złoty Instalator

 

AS-150 Typ I

NOWOŚĆ

Odwodnienia żelbetowe z rusztem - AS-150 Typ-I

Pozycja BF

Korytka o szerokości wewnętrznej 150 mm

BF.I. Nr elementu KORYTKA AS-150 Typ I Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój poprzeczny [cm2] Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] Masa [kg] Ruszty i pokrywy żeliwne
BF.I.1. 1.07.1 bez spadku 393 415 1000 386 725 295  
BF.I.2.  1.1  bez spadku 393 355  1000 294 725  259  
BF.I.3. 0.1.07.1  górny element studzienki  393 415 1000 386/882* 725  265 kl.C250-14.4kg
BF.I.4. 0.1.1  górny element studzienki 393 355 1000 294/882* 725  229 kl.D400-15,9kg
BF.I.5. -  dekiel z odpływem nr 1.07.1 393 415 - - -  15 kl.E600-17,1kg
BF.I.6. -  dekiel z odpływem 1.1 393 355 - - - 12 kl.F900-18,9kg
BF.I.7. -  dekiel ślepy nr 0.1.07.1  393 415 - - -  17  
BF.I.8. -  dekiel ślepy nr 1.1  393 355 - - -  14  

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

CF.II. Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
BF.II.1. A przelotowy bez odpływu 332 320 780 147
BF.II.2. A przelotowy z odpływem z boku 332 320 780 137
BF.II.3. A przelotowy z odpływem czołowym 332 320 780 137
BF.II.4. B z dnem; bez odpływu 332 330 780 164
BF.II.5. B z dnem; z odpływem z boku 332 330 780 154
BF.II.6. B z dnem; z odpływem czołowym 332 330 780 154
BF.II.7.  - łapacz zanieczyszczeń 130 250 400  3.5

 

ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-150 TYP I

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016
Nr Katalogowy BF

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Zastosowanie na obszarach takich jak: powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe itp.

2. Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego,
 • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
 • korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody

3. Informacja techniczna

Wymiary:

 • szerokość wewnętrzna: 152 mm.
 • szerokość zewnętrzna: 393 mm,
 • wysokość: 415, 355 mm,
 • długość: 1000 mm.

Korytka żelbetowe z rusztem - "Typu I" są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

Odwodnienia wytworzone są z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75.

Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl.C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia. 

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.